نمونه نصب

برخی از نمونه دستگاه های نصب و راه اندازی شده :